Filmproject

Filmproject

1 Met de kop in de wind: Een uniek verhaal

“Met de kop in de wind” vertelt het verhaal over een molen en zijn molenaar. Een uniek verhaal over Theo die bijna zeventig jaar vergroeid is met zijn ambacht. Hij is een monument geworden met zijn molen. Het beschrijft een leven dat geworden is wat het is, ontstaan uit toeval, talent en tijd, evolutie en het maken van keuzes.
Deze kortfilm van 50 minuten is een document dat de unieke samenwerking van de ziel van de molen en het kloppend hart van de molenaar tracht te vangen. Het verhaal wordt verteld van de Keijersmolen en zijn molenaar. Een verhaal over verleden, heden en de toekomst van een ambacht en een monument.

fp03 verhaal

Op het moment dat u Thei in de film ziet is hij 80 jaar gepasseerd en is hij dus al meer dan vijfenzestig jaar molenaar. Een ambacht dat in zijn puberjaren een andere betekenis en inhoud had dan vandaag. Een vak dat door de industrialisatie aan het uitsterven is. Het beroep is totaal veranderd. De molenaar met zijn noodzakelijke functie in het vroegere dorpsleven, is geëvolueerd naar een gids die zijn rondleiding doet in een soort museum.
Wie is die man, die zijn hart en leven in dienst van de molen heeft gesteld? Wat is de brandstof van zijn passie? Hoe ervaart een mens de veranderingen en wat betekende dit? Kan onze generatie hier nog iets uit leren of zijn het enkel mooie verhalen? Is het een schakel in de evolutie die opgeblonken dient te worden? Zal de molen straks nog leven of wordt het niet meer dan een versteende reus, een baken in het dorp dat een rijke geschiedenis laat vermoeden?

 

2 Met de kop in de wind: Een technisch verhaal

Een windmolen is een staaltje van vernuftig industrieel erfgoed. Het inwendige werd gekopieerd van de watermolen. Deze laatste was reeds gekend door de Romeinen. Vijf eeuwen geleden werd het waterrad vervangen door een wieksysteem. Rond de steden en op het platteland verschenen er toen overal wenkende reuzen die niet meer afhankelijk waren van het waterdebiet van beken. Een draaiende molen in een landschap vertoont grootse elegante krachten die als een magneet je aandacht trekken. Binnen de romp wordt alles nog indrukwekkender. Tonnen hout zijn verwerkt in raderen, overbrengingen en zolders. Een harmonie aan vreemde samengestelde geluiden ondersteunen nog meer de kracht die uitgaat van deze middeleeuwse machine.

fp03 techniek

Als je het voor een eerste keer, bij het vertrekken van de wieken, in een molen staat geeft het iets beangstigends. Maar al snel, als je vertrouwen krijgt in de soliede reus ga je het geluid ervaren als rustgevend. Elke zolder geeft zijn geluiden, zijn ritme. Het vredige geruis staat in schril contrast tot de lawaaierige motoren die de molen hebben beconcurreerd.
Deze film geeft het overzicht van dit mechanische ritme in de molen. De molenaar stuurt zijn grootse laboratorium als een alchimist om een graankorrel te veranderen in meel. De film is een educatief document. Met beeld, geluid en animatie wordt de werking van en de sfeer in een draaiende molen vastgelegd.

 

3 Met de kop in de wind: Een rondleiding

Deze rondleiding staat niet op de DVD. Theo Keijers heeft tientallen hobbymolenaars opgeleid en doet regelmatig geleide bezoeken voor toeristen op de Keijersmolen. Zijn drijfkracht en hartelijkheid maken van een molenbezoek een leerrijke en uitzonderlijke ervaring. Een andere gids kan  zijn verhalen misschien wel navertellen of zijn begeestering imiteren, maar hij zal nooit de ware geest raken die Theo meedraagt als hij door zijn molen wandelt.

fp03 rondleiding

Deze film volgt Theo bij een rondleiding van toeristen. Een groep wordt gevolgd bij het bezoeken van elke verdieping van de molen. In deze film word je een geprivilegieerde gast van de Keijersmolen die het authentieke molenverhaal mag mee volgen.
Deze film biedt ook de mogelijkheid om de delen de rondleiding te projecteren op de verschillende zolders van de molen, gecombineerd met andere technische of elektronische ondersteuningen zoals modulerend licht. Met technische ondersteuningen kan elke bezoeker van de Keijersmolen op eigen tempo een rondleiding volgen in de Keijersmolen , begeleid door het verhaal van Theo.