vzw Molenzorg & Molenmuseum

De vereniging “Werkgroep Molenzorg en Molenmuseum”, is een vereniging zonder winstoogmerk. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Smeetsstraat 55 te 3640 Kinrooi, Molenbeersel.

Kroonwiel

De vzw stelt de volgende doelen.

Het beheren van werken en financiering die gericht zijn op het maalvaardig maken en houden van de Keijersmolen, de Zorgvlietmolen en het inrichten van de beide molenbiotopen

Het deskundig opstellen van renovatie- en onderhoudsplannen.

Het ondersteunen van molenaar, eigen hobbymolenaars en gast-molenaars om de molens actief te houden.

Het promoten van de twee windmolens van Molenbeersel als cultuur-historisch erfgoed in een educatief en toeristisch kader.

Tijdelijk eigendom verwerven van een molen als dit valt binnen onze budgettaire mogelijkheden en als dit perspectief biedt naar later gestelde doelen.

Gemeentelijke overheid stimuleren en ondersteunen om de molens in eigendom te nemen.

Het verwerven van liquide middelen door het organiseren van Molenfeesten of andere activiteiten

 

Molenzorg bestuur 1985
VZWMolenwerkgroep2008