Welkom bij de Keijersmolen

keijersmolen vanuit lucht

 

molenaargoud

Joannes Keijers bouwde deze stenen windmolen, berg- of beltmolen in 1869 als tweede molen van Molenbeersel (de Zorgvlietmolen bestond vanaf 1817).
De molen bleef tot op vandaag in het bezit van de familie Keijers. In 1995 werd de achterkleinzoon Theo Keijers gevierd als 'gouden molenaar'. Theo Keijers is eigenaar van de molen sinds 1962.

De Keijersmolen is één van de weinige molens die bleef malen op windkracht, ondanks het feit dat er sedert lang een hulpmotor was ingebouwd.
Rond 1930 werd de molen als één van de eerste in België "verdekkerd":
de wieken voorzag men van metalen platen om de luchtweerstand te verminderen (aërodynamica).
Het landschap rond de Keijersmolen bleef ongeschonden. Plannen om het in het begin van de jaren 1980 te verkavelen, zijn gelukkig afgeblazen. Daartoe is in 1994 de bescherming als monument (sedert 1959) uitgebreid tot de omgeving als dorpsgezicht.
Sedert de restauratie in 1967 verkreeg de molen haar karakteristiek kleurrijk uitzicht.

Hartje zomer worden jaarlijks molenfeesten georganiseerd door de werkgroep Molenzorg. In samenwerking met v.z.w. Molenzorg en Molenmuseum Molenbeersel staat de molenaar in voor het onderhoud van de molen.


(Meer info: wikipedia)


 fp02 theo keijers

Theo Keijers (✟ 2018) was de oudste actieve molenaar in Vlaanderen met een zeer rijke kennis en ervaring. Zijn verhalen bevatten inzichten over het molenaarsleven die leken en deskundigen boeien. Zaken in de molenaarskunst die hij niet kon verklaren voelde hij intuïtief aan. Zeer vroeg wordt hij als jonge man van zestien, na de dood van zijn vader, zelfstandig molenaar op de Keijersmolen.

Hij is een geboren natuurtalent die bij de collega’s in de omgeving snel gekend is door zijn verfijnde technische vaardigheden en inzichten. Zijn molen is zijn passie. Motoren en schaalvergroting laten menig molenaar sneuvelen, maar hij blijft overeind. Nadat de functie van de molen als kostwinning naar historisch industrieel erfgoed verandert, stond Theo er nog steeds als actief molenaar, bescheiden, maar als zeer gewaardeerd leraar, expert en adviseur voor Belgische en Nederlandse molenaars, molenverenigingen en molenbouwers.