Het sleeprad

Het sleeprad

   Midden aan de koningsbalk is het tafelwiel bevestigd.
 Dit brengt het sleeprad in beweging.  
   Het gaffelrad komt dan in beweging en zo gebruikt de molenaar de windkracht om zakken op te trekken.